Chính sách xử lý khiếu nại

  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại, góp ý của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty
  2. Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 03 ngày kể từ ngày khách hàng thông báo
  3. Mọi phản ánh xin liên hệ:  0915.26.36.36 / 093.669.5555  để được giải đáp một cách nhanh nhất