Hình thức thanh toán

1. khách hàng khi sử dụng các dịch vụ sản phẩm của trung tâm có thể thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.  Theo thời gian đã thỏa thuận kí hợp đồng.

2. Nếu có sự thay đổi về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán, trung tâm sẽ thông báo lại cho quý khách hàng bằng văn bản hoặc trực tiếp.

3. Mọi giao dịch online quý khách vùi lòng chuyển khoản